Styret (S, L och MP) röstade ner Moderaternas förslag om ordningsvakter i Tyresö

Precis som Mitti Tyresö nyligen skrev stöttar Polisen vårt förslag gällande kommunala ordningsvakter. Om förslaget hade godkänts söker kommunen tillstånd att få patrullera med egna ordningsvakter i dialog med Polisen där vakterna behövs som mest. Det är ett initiativ som har fungerat väl i andra kommuner. ”– Vi kan inte vara överallt och ordningsvakter som […]

Moderaterna har sett till att kommunens personal får vaccineras under arbetstid!

Moderaterna i Tyresö, genom oppositionsråd Anki Svensson, vill genom ett ledamotsinitiativ låta personal i kommunens verksamhet få vaccinera mot Covid-19 under arbetstid. I ledamotsinitiativet anförs att det finns ett långt gående samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19.  Det finns ingen rättighet enligt lag och avtal att vara ledig med lön för att vaccinera sig […]

Nyhetsbrev April

Nyhetsbrev för april månad. Tyresövägen På det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen antogs ett inriktningsbeslut om Tyresövägens framtid.  Förslaget till beslut från Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet var att inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik. Nu inleder man en förstudie enligt inriktningen på sträckan Bäverbäcken-Petterboda. Styret har alltså inte bestämt […]

Motion om inrättande av hygiensjuksköterska

Fler än 10 500 personer med diagnosen covid-19 har hittills avlidit i Sverige, varav nästan 9 av 10 var 70 år eller äldre. De allra flesta hade vård och omsorg i någon form – nästan hälften på ett särskilt boende för äldre. I somras tillsatte regeringen efter påtryckningar från riksdagen en kommission för att granska […]

Moderaternas förslag att dela detaljplanen för Apelvägen ska nu beredas

Under gårdagens kommunstyrelsemöte föreslog Moderaterna ännu en gång att dela detaljplanen för Apelvägen och endast bygga seniorboendet Bo Aktivt, en efterfrågad och populär boendeform som saknas i Tyresö. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt […]

M Budget 2021: Allas vårt Tyresö

För oss Moderater är det viktigt att Tyresö är en kommun som erbjuder trygghet, frihet och livskvalitet. Vår kommun utgörs av alla vi som bor, lever och verkar här. Att vara Tyresöbo ska vara synonymt med en känsla av stolthet. En stor del av Tyresös attraktionskraft ligger i våra blå och gröna värden, det får […]

Utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Tyresö kommun ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete. Kommunen ska ha god samverkan med trygghetsskapande föreningar och förstås polisen. Antalet anmälda brott har ökat sedan 2019, framförallt brotten mot minderåriga utförda av andra minderåriga i form av rån och misshandel, det är riktigt oroväckande, likaså narkotikabrotten. 2015 antog kommunfullmäktige en Brottsförebyggande policy. Grundprincipen är att […]

Vi kräver ökad polisnärvaro i Tyresö!

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN (S) Att Sverige har en nationell polis- och trygghetskris är ingen nyhet. Sommarens rubriker bekräftar att Tyresö även blir mer och mer brottsutsatt. Polisen måste få förutsättningar att fokusera på sina kärnuppgifter, att förebygga, ingripa mot, utreda och klara upp brott. Polisens mål är att minska brottsligheten och öka […]

Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

I Tyresö ska varken kön, klass eller klan begränsa barn och ungdomars frihet. Det måste gälla oavsett den som är uppväxt här eller den som kommer från en annan kultur. Uppskattningar visar att 240 000 ungdomar i Sverige lever under hedersförtryck. Barn lever i familjer med snäva föreställningar om hur man bör leva och vara. […]

Motion angående stärkt kameraövervakning

Tyresö är i grunden en trygg och lugn kommun. Över tid har brottsligheten sjunkit, trots växande befolkning. Till stor del som ett resultat av ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan kommunen och polisen. Men också andra goda krafter som det lokala närings- och föreningslivet och ett engagerat civilsamhälle. Samtidigt är vi inte en kommun utan bekymmer. Även här finns […]