Utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Tyresö kommun ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete. Kommunen ska ha god samverkan med trygghetsskapande föreningar och förstås polisen.

Antalet anmälda brott har ökat sedan 2019, framförallt brotten mot minderåriga utförda av andra minderåriga i form av rån och misshandel, det är riktigt oroväckande, likaså narkotikabrotten.

2015 antog kommunfullmäktige en Brottsförebyggande policy. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt. Målet med det brottsförebyggande arbetet är att utveckla och följa upp fastslagna överenskommelser med polisen men också att ständigt utveckla samverkan internt och externt.

Det förebyggande arbetet leds av kommunstyrelsen som ska stödja förvaltningarnas arbete samt följa upp utvecklingen i kommunen. För att kommunstyrelsen ska kunna leva upp till detta behövs en trygghetskartläggning samt förslag hur kommunens brottsförebyggande arbete kan utvecklas för att få ett tryggare Tyresö. Gör kommunen rätt saker? Samverkar förvaltningarna och är det tillräckligt?

Nu har vi snart hunnit till halvtid i denna mandatperiod och i beslutet från 2015 står att policyn ska revideras i början av varje mandatperiod, det är hög tid nu.

Mot bakgrund av detta föreslår Moderaterna kommunfullmäktige att besluta:

– Att en trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.

– Att den Brottsförebyggande policyn revideras.

 

Anki Svensson (M)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut