Styret (S, L och MP) röstade ner Moderaternas förslag om ordningsvakter i Tyresö

Precis som Mitti Tyresö nyligen skrev stöttar Polisen vårt förslag gällande kommunala ordningsvakter. Om förslaget hade godkänts söker kommunen tillstånd att få patrullera med egna ordningsvakter i dialog med Polisen där vakterna behövs som mest. Det är ett initiativ som har fungerat väl i andra kommuner.

”– Vi kan inte vara överallt och ordningsvakter som är stationära på vissa ställen är bra. Ju fler vuxna som är ute, desto bättre. Det är trygghetsskapande och brottsförebyggande, säger Magnus Mohlin, kommunpolis.” (Utdrag från Mitti Tyresö 23/8 2021)

Sommaren har varit allt annat än lugn. Öppen droghandel, bilbränder, skolbränder, stenkastning mot Polisen. Hot, våld och rån.

– Tyvärr går samhällsutvecklingen åt fel håll. Precis som jag tidigare har skrivit om behöver vi mobilisera olika krafter i vårt samhälle för att motverka brott och ordningsvakter skulle bidra till ett tryggare Tyresö. Vi måste göra allt vi kan för att vända den negativa utvecklingen, säger Anki Svensson.

VISSTE DU ATT:
Polisen utbildar ordningsvakter och de måste lyda polisens order.

En ordningsvakt som bryter mot kravet på laglydnad och lämlighet kan bli av med sina befogenheter.

ORDNINGSVAKTER…
…har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen.
…får omhänderta personer som är så berusade så att de utgör en fara för sig själv eller andra.
…får omhänderta personer som stör eller utgör en fara för allmänheten.
…ska lämna rapport när de får kännedom om ett brott.
…får använda våld om prata tillrätta inte fungerar. Våldet får inte vara mer än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften.

VÄKTARE
…får bara ingripa som vem som helst i samhället. Ansvarig myndighet för väktare och bevakningsföretag är Länsstyrelsen.

(Källa: Polisen)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut