Moderaternas förslag att dela detaljplanen för Apelvägen ska nu beredas

Under gårdagens kommunstyrelsemöte föreslog Moderaterna ännu en gång att dela detaljplanen för Apelvägen och endast bygga seniorboendet Bo Aktivt, en efterfrågad och populär boendeform som saknas i Tyresö.

Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet. Även framkomligheten och trafiksystemet måste hänga med i utvecklingen. 170 nya bostäder hade ökat trafiken markant på Tyresövägen. Det finns heller inte i dagsläget tillräckligt med platser i våra grundskolor och inte heller några framtagna planer kring någon utökning av skolplatser på östra Tyresö. Sedan vi sa ja till Apelvägens detaljplan i september 2018 har en hel rad förutsättningar förändrats och därför behöver planen delas.

Vi Moderater har omprövat vår bostadspolitik. Att hålla byggtakten på en rimlig nivå är viktigt för att klara våra högt satta miljö- och hållbarhetsmål samt hålla nere kommunens investeringsbehov så att låneskulden inte skenar och därmed höga räntekostnader. I vissa delar kan vi satsa på tillväxt och bostadsbyggande, i andra vill vi värna den gröna småskaligheten, gå väldigt varsamt fram eller inte bygga alls.

Detaljplanen har tyvärr blivit en långdragen process vilket är mycket olyckligt. Miljööverdomstolen upphävde antagandet av planen i våras och i höstas kom den tillbaka för beslut i ett nytt ärende med tillägg som vi ifrågasatte. Vi Moderater yrkade även då på att dela planen vilket inte bifölls.

I november återremitterades planen i kommunfullmäktige av Socialdemokraterna då styret inte är överens men under gårdagens möte biföll kommunstyrelsen att Moderaternas förslag ska beredas. Förslaget samlade en bred politisk enighet endast Liberalerna och Miljöpartiet var emot.

Foto: BoAktivt

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut