Nyheter

Information från valberedningen

Till medlemmar i Moderaterna i Tyresö: Valberedning är nu aktiv inför kommande årsmöte fredagen den 7 februari 2020.

läs mer

Billiga hyresrätter av äldreboendet Björkbacken

Moderaterna vill:
• Göra om Björkbackens små lägenheter till billiga hyresrätter för våra ungdomar och seniorer.
• Erbjuda ett nytt modernt äldreboende med en vacker vinterträdgård, hälsocenter och träffpunkt ett stenkast från centrum vid vårdcentralen, det är våra äldre värda.
• Behålla personalen och driva det nya boendet i kommunal regi.
• Inte evakuera de som idag bor på Björkbacken till en annan kommundel.
• Med vår lösning flytta endast de äldre en gång vilket är bättre för boende, personal och anhöriga. Framförallt viktigt för äldre med demensdiagnos!
• Moderna lösningar som bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen och boendes integritet när det kommer till att sköta den personliga hygienen.
• Prioritera att kvalitén mäts ofta och på rätt sätt oavsett driftsform.

läs mer

Lyssna på Trollbäckenborna – gör om planprogrammet

• Bygg småskaligt i centrala delar max 4 våningar
• Förbättra framkomligheten på Gudöbroleden
• Värna företagen i området – tillgängliga parkeringsplatser för handel
• Värna om och förtäta inte i villaområdena – grannfastigheter mot villatomter ska endast få bebyggas med stadsradhus

läs mer

Intervju med oppositionsråd Anki Svensson

Tyresöradion intervjuar Anki Svensson om hennes roll som oppositionsråd. Anki berättar om vilka frågor Moderaterna driver och aktuella frågor i Tyresöpolitiken.

läs mer

Intresserad att bli nämndeman?

Just nu söker vi nämndemän till förvaltningsrätt, kammarrätt och hovrätt. Medlemmar har fram till den 30/6 på sig att anmäla sitt intresse att sitta som nämndeman i Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Hovrätt. Anmälan görs via intranätet moderaterna.info och instruktioner på vad som behöver fyllas i finns som bilaga.

läs mer

Krafttag för en god och uthållig ekonomi

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ser allvarsamt på Tyresö kommuns ekonomiska läge och har mot den bakgrunden lagt en mycket stram budget för 2020. Budgeten innehåller rejäla besparingar på i första hand central administration och lokalanvändning men också annat fördyrande som inhyrda konsulter och en svällande politisk verksamhet. Det skapar utrymme för att successivt göra kommunens ekonomi uthållig men även till att göra satsningar i kärnverksamheten, öka tempot i trygghetsarbetet samt till att sänka skatten motsvarande 45 öre, en återställning efter den oansvariga höjning det nya styret drev igenom vid årsskiftet.

läs mer

Aktivitetskalender

Just nu har vi inga aktiviteter planerade