Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

I Tyresö ska varken kön, klass eller klan begränsa barn och ungdomars frihet. Det måste gälla oavsett den som är uppväxt här eller den som kommer från en annan kultur.

Uppskattningar visar att 240 000 ungdomar i Sverige lever under hedersförtryck. Barn lever i familjer med snäva föreställningar om hur man bör leva och vara. Detta måste bekämpas med full kraft. Vi måste vara tydliga med att hedersrelaterat våld och förtryck aldrig kan accepteras.

Därför måste vi se över skolans ansvar och införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. En handlingsplan ska tas fram.

Hedersförtryck drabbar inte bara kvinnor och flickor, även om detta utgör en majoritet, utan även pojkar och män. Efter ett verksamhets-besök i en av Tyresös skolor vittnar personalen om att pojkar får vakta sina systrar redan på låg- och mellanstadiet. Det är en plåga för både pojkarna och flickorna.

Vi tänker inte acceptera att den kamp som kvinnorörelsen i Sverige har kämpat för i årtionden raseras. Alla kvinnor som bor i Sverige ska vara fria och ha rätt att bestämma över sig själv.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att: Ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

 

Anki Svensson (M)
oppositionsråd

Jeanette Hellmark (M)
andre vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Fredrik Bergqvist (M)
andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut