Om oss

Moderaterna i Tyresö

Moderaterna i Tyresö är ett öppet parti där alla som vill vara med och utveckla Tyresö är välkomna som medlemmar och kan finna sin plattform för politiskt engagemang. Vi driver en ansvarsfull politik där hög kvalitet i kommunens verksamheter prioriteras liksom att ge alla oss Tyresöbor mest möjliga valuta för våra gemensamma skattepengar. Ordning och reda i ekonomin, stor valfrihet, mångfald och god livskvalitet är Moderaternas politik.

Moderaterna i Tyresö är organiserade i en förening med runt 250 medlemmar. Vi har även en förening i Moderata Ungdomsförbundet med ett drygt 100-tal medlemmar. Det är föreningen som ansvarar för vår utåtriktade kampanjverksamhet, information till Tyresöborna samt för utbildning och aktiviteter för våra medlemmar och förtroendevalda.

Medlemmar i Moderaterna erbjuds kontinuerlig utbildning inom olika områden. Vi arrangerar med jämna mellanrum föreningsmöten som talarkvällar eller studiebesök. Politiken i Moderaterna utvecklas lokalt av vår kommunfullmäktigegrupp. Gruppen träffas en gång i månaden och alla medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna, men rösträtt har ledamöterna och ersättarna i Kommunfullmäktige (21 personer).

Vår högsta politiska företrädare är oppositionskommunalråd Anki Svensson.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015

Föreningens verksamhetsberättelser publiceras för att visa framtida medlemmar och allmänheten hur verksamheten är uppbyggd.

Verksamhetsberättelser publiceras med ett antal års fördröjning.