Vi kräver ökad polisnärvaro i Tyresö!

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN (S)

Att Sverige har en nationell polis- och trygghetskris är ingen nyhet. Sommarens rubriker bekräftar att Tyresö även blir mer och mer brottsutsatt. Polisen måste få förutsättningar att fokusera på sina kärnuppgifter, att förebygga, ingripa mot, utreda och klara upp brott.

Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver så kallad ingripandeverksamhet handlar en stor del av polisens uppgifter om det brottsförebyggande arbetet. Men vi frågar oss om detta hinns med i Tyresö idag?

Otryggheten breder ut sig och fler blir utsatta för brott. Kommunen arbetar förebyggande med de verktyg som finns. Men detta arbete kan aldrig bli riktigt verkningsfullt, om inte polisen har förutsättningar att klara av sin del av det förebyggande arbetet. Vi behöver en ökad polisnärvaro i Tyresö. Du Stefan Löfven, och din regering vet mycket väl om att ingen kommun i Sverige kan styra hur polisen ska arbeta. Det ligger på regeringens ansvar.

Vi skattebetalare betalar för ett tryggt samhälle. Det är dags att sluta släcka bränder och ta fram en långsiktig plan. Tyresö kommun har 48.000 invånare och fler poliser krävs för att minska otryggheten och det behövs nu!

Moderaterna är som bekant i opposition även på riksplanet och vi undrar när våra förslag kan bli verklighet?

•  Förstärk kommunala ordningsvakters befogenheter.
•  Ökad polisnärvaro i Tyresö.
•  Gör polisyrket mer attraktivt så fler utbildar sig.
•  Se till att myndigheterna samverkar mot den organiserade brottsligheten.
•  Gängkriminella ska kunna ges dubbelt straff.
•  Slopa mängdrabatt/straffrabatt för de som döms för flera brott samtidigt.
•  Mer kameraövervakning – slopa tillståndsplikten för Polisen.
•  Fler brott ska leda till utvisning.
•  Skärpt straff för överlåtelse av narkotika.
•  Skärpt straff för vapenbrott.


Anki Svensson (M) oppositionsråd i Tyresö.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut