GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya General Data Protection Regulation (GDPR) gälla i Sverige och i samband med detta kommer den äldre Personuppgiftslagen 1998:204 sluta att gälla. Moderaterna i Tyresö (tyresomoderaterna.se samt underliggande system) är en registrerad databas hos Myndigheten för Press Radio och TV och lyder inte under GDPR lagstiftningen. Diarienummer 2018-08-15, 18/01525.

Är du intresserad att läsa mer om detta tipsar vi dig att besöka datainspektionens hemsida. Mer information kring detta hittar du även här https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/#A6 

För övriga GDPR förfrågningar hänvisar vi dig till vårt dataskyddsombud, Mikael Onegård, skicka e-post till tyreso@moderaterna.se.

 

Här hittar du information hur Moderater centralt hanterar dina medlemsuppgifter etc.
https://moderaterna.se/gdpr