Moderata seniorer

Moderata seniorer finns inte som egen förening i Tyresö men det finns en sändlista där det sporadiskt sänds ut information om verksamhet i länet. Vill du prenumerera på listan följer du länken här nedan.
E-postlistan senior@tyresomoderaterna.se 

Du kan också meddela på följande e-postadress (mikael.onegard@moderaterna.se) om du önska prenumerera på listan. Uppge ditt namn samt vilken lista frågan gäller.

Länk till moderata seniorer i Stockholms län
http://www.lanet.moderataseniorer.se