Konceptförskolan Vattenhjulet är nu invigd

Ibland tar politiska beslut lång tid att genomföra. Redan under förra mandatperioden klubbades projektet igenom av Moderaterna och nu är kommunens första konceptförskola färdigbyggd. Moderna lokaler som är anpassade för massor av lek! Förskolan är byggd för små barngrupper max 12-15 barn i varje grupp. Höga krav är ställda på ljuddämpande åtgärder, god ventilation och […]

Styret (S, L och MP) röstade ner Moderaternas förslag om ordningsvakter i Tyresö

Precis som Mitti Tyresö nyligen skrev stöttar Polisen vårt förslag gällande kommunala ordningsvakter. Om förslaget hade godkänts söker kommunen tillstånd att få patrullera med egna ordningsvakter i dialog med Polisen där vakterna behövs som mest. Det är ett initiativ som har fungerat väl i andra kommuner. ”– Vi kan inte vara överallt och ordningsvakter som […]

Äntligen – idag invigs Nya Fornuddens skola

I Trollbäcken har det varit ont om skolplatser och moderaterna har möjliggjort för att fler barn ska kunna gå i en närliggande skola. Processen har varit lång men resultatet är fantastiskt. – Jag är stolt över att skolan nu är på plats. Toppmoderna lokaler, bra belysning, bullerdämpande material och möbler som ska bidra till studiero. […]

170 lägenheter på Apelvägen i Tyresö Strand stoppas!

M har stoppat bygget av 170 lägenheter på Apelvägen Det är inte ansvarsfullt att bygga 170 lägenheter i Tyresö Strand när S, MP och L efter tre års styre inte har fattat något slutgiltigt beslut om hur de ska förbättra framkomligheten på Tyresövägen! Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bara bostäder. […]

Moderaterna har sett till att kommunens personal får vaccineras under arbetstid!

Moderaterna i Tyresö, genom oppositionsråd Anki Svensson, vill genom ett ledamotsinitiativ låta personal i kommunens verksamhet få vaccinera mot Covid-19 under arbetstid. I ledamotsinitiativet anförs att det finns ett långt gående samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19.  Det finns ingen rättighet enligt lag och avtal att vara ledig med lön för att vaccinera sig […]

Nyhetsbrev April

Nyhetsbrev för april månad. Tyresövägen På det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen antogs ett inriktningsbeslut om Tyresövägens framtid.  Förslaget till beslut från Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet var att inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik. Nu inleder man en förstudie enligt inriktningen på sträckan Bäverbäcken-Petterboda. Styret har alltså inte bestämt […]

Säkra kvaliteten i Tyresös äldreomsorg istället för att tvinga fram kommunaliseringar

Efter Socialdemokraternas vallöfte angående äldreboendet Björkbacken tvingar styret nu fram en kommunalisering av ett annat äldreboende i kommunen. I samband med val lovar vissa partier mer än vad man kan hålla. Konsekvenserna av att ”rädda” Björkbacken blir nu tydliga. Tyresö kommuns tjänstepersoner redovisar att förändringen av Björkbacken minskar antalet boendeplatser drastiskt, vilket kan leda till […]

Motion om inrättande av hygiensjuksköterska

Fler än 10 500 personer med diagnosen covid-19 har hittills avlidit i Sverige, varav nästan 9 av 10 var 70 år eller äldre. De allra flesta hade vård och omsorg i någon form – nästan hälften på ett särskilt boende för äldre. I somras tillsatte regeringen efter påtryckningar från riksdagen en kommission för att granska […]

Moderaternas förslag att dela detaljplanen för Apelvägen ska nu beredas

Under gårdagens kommunstyrelsemöte föreslog Moderaterna ännu en gång att dela detaljplanen för Apelvägen och endast bygga seniorboendet Bo Aktivt, en efterfrågad och populär boendeform som saknas i Tyresö. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt […]

Bygg inte i Amaryllisparken!

Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Moderaterna har omvärderat sin tidigare bostadspolitik och har bytt ledarskap. Tyresö har en begränsad yta att bygga på och en stor del av attraktionskraften ligger i våra gröna och blå värden, det får […]