Äntligen – idag invigs Nya Fornuddens skola

I Trollbäcken har det varit ont om skolplatser och moderaterna har möjliggjort för att fler barn ska kunna gå i en närliggande skola. Processen har varit lång men resultatet är fantastiskt.

– Jag är stolt över att skolan nu är på plats. Toppmoderna lokaler, bra belysning, bullerdämpande material och möbler som ska bidra till studiero. Stimulerande lärmiljöer, både ute och inne, i en vacker miljö. Det är våra barn värda, säger Anki Svensson (M) oppositionsråd.

Med en vidunderlig utsikt mot Drevvikens vatten öppnar skolgården sig, likt en förlängning av Fornuddsparken, som uppmuntrar till lek och rörelse. Inte bara för eleverna utan för alla barn och vuxna som vill besöka parken. Det hoppas vi bidrar till en mer levande park även på kvällar och helger.

Även den efterlängtade idrottshallen är nu klar och äntligen kan vi erbjuda föreningarna i vår kommun fler tider som har efterfrågats under lång tid. Byggnaden innehåller en fritidsklubb, danssal/teorisal och en fullstor hall med tillhörande läktare.

– Det är en framtidens skola. En skola med fler skolor i samma byggnad som man kanske kan kalla det. Fokuset är stort på trygghet och kunskapsinlärning. Noga genomtänkta indelningar, ingångar och en skolgård som erbjuder avskildhet för de yngre barnen och samtidigt en miljö som är anpassad för de äldre elevernas intressen, säger Jeanette Hellmark (M) 2e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Idrottshallen

Utemiljön

Matsalen

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut