Säkra kvaliteten i Tyresös äldreomsorg istället för att tvinga fram kommunaliseringar

Efter Socialdemokraternas vallöfte angående äldreboendet Björkbacken tvingar styret nu fram en kommunalisering av ett annat äldreboende i kommunen. I samband med val lovar vissa partier mer än vad man kan hålla. Konsekvenserna av att ”rädda” Björkbacken blir nu tydliga.

Tyresö kommuns tjänstepersoner redovisar att förändringen av Björkbacken minskar antalet boendeplatser drastiskt, vilket kan leda till övertalighetsproblematik. Därför vill Socialdemokraterna rädda sitt eget skinn genom att ändra driftsform av Tyresös populäraste äldreboende Trollängen. Socialdemokraterna har ju lovat att personalen på Björkbacken inte ska sägas upp.

Vid ett övertagande av Trollängen tar kommunen över den personal som frivilligt vill byta arbetsgivare men det gäller vanligtvis inte arbetsledningen. Om en kommunalisering sker skapas en möjlighet att erbjuda övertalig personal från Björkbacken placering på Trollängen. Det gäller inte minst viss del av Björkbackens arbetsledning.

Socialdemokraternas rykte hänger på detta beslut. Om de inte lyckas kommunalisera Trollängen behöver man hitta andra lösningar för Björkbackens personal. Det är allt annat än ansvarsfullt hanterat. Moderaterna ville att Björkbackens kommunala verksamhet med dess personal skulle flytta på grund av lokalbrister, inte läggas ner.

Trollängens äldreboende är kommunens populäraste med 93 % nöjda brukare, enligt senaste brukarenkäten. Det tycker vi är bevis nog för att inte ändra driftsform. Det kommunalt drivna Björkbacken har 52 % nöjda brukare.

Vi Moderater hävdar bestämt att det inte är driftsform utan kvalitet som är det viktiga för hur en verksamhet ska bedömas.

Liberalerna som styr kommunen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet begärde att uppdraget skulle ses över på nytt i kommunstyrelsen. Vi välkomnar en återremiss. Moderaterna tycker att Trollängen ska fortsätta drivas med högt välbefinnande för de äldre i privat regi.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut