Konceptförskolan Vattenhjulet är nu invigd

Ibland tar politiska beslut lång tid att genomföra. Redan under förra mandatperioden klubbades projektet igenom av Moderaterna och nu är kommunens första konceptförskola färdigbyggd.

Moderna lokaler som är anpassade för massor av lek! Förskolan är byggd för små barngrupper max 12-15 barn i varje grupp. Höga krav är ställda på ljuddämpande åtgärder, god ventilation och även alla krav för att uppnå en kemikaliesmart förskola.

Lokalerna är öppna med rena siktlinjer för god överblick för barnens säkerhet. Förskolan har få entréer för ökad trygghet och är utrustad med modern teknologi.

– Miljöerna både utomhus och inomhus är trygga och väl anpassade för lek och inlärning. Våra barn är värda det allra bästa och att ha ett färdigt genomtänkt koncept för framtidens förskolor som är väl förankrat med pedagogernas kunskap och önskemål är viktigt för oss Moderater, säger Jeanette Hellmark andre vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut