Konceptförskolan Vattenhjulet är nu invigd

Ibland tar politiska beslut lång tid att genomföra. Redan under förra mandatperioden klubbades projektet igenom av Moderaterna och nu är kommunens första konceptförskola färdigbyggd. Moderna lokaler som är anpassade för massor av lek! Förskolan är byggd för små barngrupper max 12-15 barn i varje grupp. Höga krav är ställda på ljuddämpande åtgärder, god ventilation och […]

Styret (S, L och MP) röstade ner Moderaternas förslag om ordningsvakter i Tyresö

Precis som Mitti Tyresö nyligen skrev stöttar Polisen vårt förslag gällande kommunala ordningsvakter. Om förslaget hade godkänts söker kommunen tillstånd att få patrullera med egna ordningsvakter i dialog med Polisen där vakterna behövs som mest. Det är ett initiativ som har fungerat väl i andra kommuner. ”– Vi kan inte vara överallt och ordningsvakter som […]

Äntligen – idag invigs Nya Fornuddens skola

I Trollbäcken har det varit ont om skolplatser och moderaterna har möjliggjort för att fler barn ska kunna gå i en närliggande skola. Processen har varit lång men resultatet är fantastiskt. – Jag är stolt över att skolan nu är på plats. Toppmoderna lokaler, bra belysning, bullerdämpande material och möbler som ska bidra till studiero. […]

Styret (S, MP och L) biföll inte vår motion om språkkrav inom äldreomsorgen i Tyresö!

Vi Moderater tycker att grundläggande språkförståelse måste finnas hos personal för att kunna tillgodogöra sig utbildning, riktlinjer och rutiner för verksamheten, detta har blivit väldigt tydligt under pågående pandemi. Att kunna förstå varandra är grundläggande i alla arbeten. Särskilt viktigt blir det dock i vård- och omsorgsverksamhet. För att en person ska kunna få en […]

Båtlivet är en viktig del av en skärgårdskommun

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun, stora delar av kommunen är omringat av vatten och en stor attraktionskraft är just våra blå och gröna värden. Nu närmar sig sommaren och Tyresös båtägare förbereder sig för kommande båtsäsong. Moderaterna har en vision att Tyresö ska bidra till en mer levande skärgård. Många båtklubbar har kö för att […]

Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

I Tyresö ska varken kön, klass eller klan begränsa barn och ungdomars frihet. Det måste gälla oavsett den som är uppväxt här eller den som kommer från en annan kultur. Uppskattningar visar att 240 000 ungdomar i Sverige lever under hedersförtryck. Barn lever i familjer med snäva föreställningar om hur man bör leva och vara. […]