Båtlivet är en viktig del av en skärgårdskommun

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun, stora delar av kommunen är omringat av vatten och en stor attraktionskraft är just våra blå och gröna värden. Nu närmar sig sommaren och Tyresös båtägare förbereder sig för kommande båtsäsong.

Moderaterna har en vision att Tyresö ska bidra till en mer levande skärgård. Många båtklubbar har kö för att få en båtplats och vi behöver möjliggöra fler platser. Som kommun behöver vi självklart ha ett gott samarbete med våra båtklubbar. Vi tycker att det är fullt rimligt att båtägare ska kunna förvänta sig rimliga villkor och avgifter för att kunna utöva sin ideella verksamhet.

År 2017 fattade dåvarande kommunstyrelse ett beslut om höjda arrendeavgifter för båtklubbarna. Detta slog väldigt fel och vi behöver därför revidera beslutet samtidigt som kommunen förhandlar fram ett nytt normalavtal i samverkan med Tyresös Båtråd.

Detta verkar dock inte minoritetsstyret (S, L och MP) vara intresserade av. Vi Moderater lämnade in en motion redan under förra året med förslag att revidera beslutet. Motionen har dessvärre inte behandlats av kommunfullmäktige ännu och risken är stor att det kommer gå ytterligare en sommar utan ett nytt beslut.

Anki Svensson (M)
Oppositionsråd

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut