Styret (S, MP och L) biföll inte vår motion om språkkrav inom äldreomsorgen i Tyresö!

Vi Moderater tycker att grundläggande språkförståelse måste finnas hos personal för att kunna tillgodogöra sig utbildning, riktlinjer och rutiner för verksamheten, detta har blivit väldigt tydligt under pågående pandemi.

Att kunna förstå varandra är grundläggande i alla arbeten. Särskilt viktigt blir det dock i vård- och omsorgsverksamhet. För att en person ska kunna få en god omsorg, bli förstådd och kunna förstå krävs att kommunikationen alltid fungerar både i den sociala kontakten och i själva vård- eller omsorgssituationen.

Att kunna perfekt svenska är överskattat, men att tala begriplig svenska är underskattat.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut