Konceptförskolan Vattenhjulet är nu invigd

Ibland tar politiska beslut lång tid att genomföra. Redan under förra mandatperioden klubbades projektet igenom av Moderaterna och nu är kommunens första konceptförskola färdigbyggd. Moderna lokaler som är anpassade för massor av lek! Förskolan är byggd för små barngrupper max 12-15 barn i varje grupp. Höga krav är ställda på ljuddämpande åtgärder, god ventilation och […]

Äntligen – idag invigs Nya Fornuddens skola

I Trollbäcken har det varit ont om skolplatser och moderaterna har möjliggjort för att fler barn ska kunna gå i en närliggande skola. Processen har varit lång men resultatet är fantastiskt. – Jag är stolt över att skolan nu är på plats. Toppmoderna lokaler, bra belysning, bullerdämpande material och möbler som ska bidra till studiero. […]

M Budget 2021: Allas vårt Tyresö

För oss Moderater är det viktigt att Tyresö är en kommun som erbjuder trygghet, frihet och livskvalitet. Vår kommun utgörs av alla vi som bor, lever och verkar här. Att vara Tyresöbo ska vara synonymt med en känsla av stolthet. En stor del av Tyresös attraktionskraft ligger i våra blå och gröna värden, det får […]

Vi kräver ökad polisnärvaro i Tyresö!

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN (S) Att Sverige har en nationell polis- och trygghetskris är ingen nyhet. Sommarens rubriker bekräftar att Tyresö även blir mer och mer brottsutsatt. Polisen måste få förutsättningar att fokusera på sina kärnuppgifter, att förebygga, ingripa mot, utreda och klara upp brott. Polisens mål är att minska brottsligheten och öka […]

Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

I Tyresö ska varken kön, klass eller klan begränsa barn och ungdomars frihet. Det måste gälla oavsett den som är uppväxt här eller den som kommer från en annan kultur. Uppskattningar visar att 240 000 ungdomar i Sverige lever under hedersförtryck. Barn lever i familjer med snäva föreställningar om hur man bör leva och vara. […]