Att lära av sina misstag och att hålla sitt löfte.

Politiker ska inte styra arkitekturen. Det har vi politiker fått höra under många år. Vi ska inte lägga oss i hur gestaltningen blir utan fatta besluten för att nå bostadsmålet. Vi Moderater har omprövat vår bostadspolitik efter valet 2018 och vill halvera bostadsmålet. Vi har lyssnat på Tyresöborna och har ifrågasatt rimligheten i att inte […]

M Budget 2021: Allas vårt Tyresö

För oss Moderater är det viktigt att Tyresö är en kommun som erbjuder trygghet, frihet och livskvalitet. Vår kommun utgörs av alla vi som bor, lever och verkar här. Att vara Tyresöbo ska vara synonymt med en känsla av stolthet. En stor del av Tyresös attraktionskraft ligger i våra blå och gröna värden, det får […]

Moderaterna säger nej till att bygga Apelvägen men ja till att bygga ”Bo Aktivt” när ett tredje körfält på Tyresövägen är på plats!

Som vi tidigare har framfört har Moderaterna i Tyresö ändrat inställning och vill balansera byggtakten i Tyresö. Efter valet är vi en ny moderat fullmäktigegrupp som tillsammans har kommit fram till denna inriktning. Detaljplanen Apelvägen är upphävd efter överklagan och Moderaterna vill inte längre bygga 170 lägenheter där 70% ska vara hyresrätter. Vi vill istället spara […]

Vi kräver ökad polisnärvaro i Tyresö!

ÖPPET BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVEN (S) Att Sverige har en nationell polis- och trygghetskris är ingen nyhet. Sommarens rubriker bekräftar att Tyresö även blir mer och mer brottsutsatt. Polisen måste få förutsättningar att fokusera på sina kärnuppgifter, att förebygga, ingripa mot, utreda och klara upp brott. Polisens mål är att minska brottsligheten och öka […]