Moderaterna säger nej till att bygga Apelvägen men ja till att bygga ”Bo Aktivt” när ett tredje körfält på Tyresövägen är på plats!

Som vi tidigare har framfört har Moderaterna i Tyresö ändrat inställning och vill balansera byggtakten i Tyresö. Efter valet är vi en ny moderat fullmäktigegrupp som tillsammans har kommit fram till denna inriktning. Detaljplanen Apelvägen är upphävd efter överklagan och Moderaterna vill inte längre bygga 170 lägenheter där 70% ska vara hyresrätter.

Vi vill istället spara marken för framtida generationer eftersom Tyresö kommun äger väldigt lite mark. En mycket stor del av kommunen är naturreservat och privatägd mark därför behöver vi värna över det som kommunen äger och kan påverka framgent. I framtiden kanske det byggs Trädgårdsstad etapp 4 och inte ett nutida miljonprogram.

Under en femårsperiod har Tyresö dessutom byggt fler hyresrätter än bostadsrätter och vi behöver ha en balans även här. Många privata aktörer har ändrat sin plan efter marknaden. De får inte bostadsrätter sålda och istället har de valt att producera hyresrätter.

Att på ålderns höst däremot få möjlighet att köpa en bostad med en fantastisk lummig inglasad innergård med boulebanor och swimmingpool samt andra gemensamhetsytor är en service vi tror att Tyresöborna uppskattar. Bo Aktivt tycker vi ska byggas på tomten som angränsar till förskolan Stjärnan (Dibber) och det kan man besluta i en separat detaljplan. Detta projekt bidrar till en positiv bostadscirkel då vi tror att villaägare i Tyresö kan tänka sig att sälja huset för detta attraktiva och populära leverne.

Framkomligheten på Tyresövägen behöver prioriteras. Vi håller vårt löfte att ett tredje reversibelt körfält ska byggas omgående. Varför dessa planer är försenade vet vi inte. Det tredje körfältet ska inte vara en bussfil utan fritt att användas av alla trafikslag. Vi behöver säkra att köerna försvinner.

I dagsläget är det även trångt i skolorna vilket behöver åtgärdas innan bostäder byggs. I lokalförsörjningplanen kan man läsa att de kommunala skolorna i området har nått sin absoluta maxkapacitet i dagsläget då skolorna är populära. Ett fritt skolval är inget värt om skolorna står fulla.

På Apelvägen fanns även förslag för ett nytt äldreboende. Enligt tjänstemännen i kommunen så finns inte detta behov längre då Socialdemokraterna valt att renovera Björkbacken för mångmiljonbelopp vilket en av konsekvenserna har blivit att inget äldreboende behövs längre i Tyresö Strand. Med det gick Moderaternas planer i stöpet med att ha närliggande äldreboenden i varje kommundel så att anhöriga lätt kan hälsa på.

Nu undrar vi vad styret (S, MP och L) kommer ha för planer, kanske kommer 170 lägenheter byggas iallafall?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut