Att lära av sina misstag och att hålla sitt löfte.

Politiker ska inte styra arkitekturen. Det har vi politiker fått höra under många år. Vi ska inte lägga oss i hur gestaltningen blir utan fatta besluten för att nå bostadsmålet. Vi Moderater har omprövat vår bostadspolitik efter valet 2018 och vill halvera bostadsmålet. Vi har lyssnat på Tyresöborna och har ifrågasatt rimligheten i att inte […]

Jag stannar hemma i påsk

Även om det nu känns dystert så är det i kristider det bästa hos människor kommer fram. Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare och chefer inom samtliga verksamheter i kommunen. Ni jobbar väldigt hårt just nu för att leverera verksamhet under omständigheter som ingen kunde föreställa sig för bara några veckor sedan. […]