Lägg ner prestigen och kom överens med båtklubbarna i Tyresö!

År 2017 fattade dåvarande kommunstyrelsen ett beslut om en höjning av båtklubbarnas arrendeavgifter. Ett beslut som vi Moderater vill häva eftersom underlaget inför beslutet var bristfälligt och missvisande. Sedan maktskiftet har vi i opposition flertalet gånger försökt påverka styret (S, MP och L) att ändra sin uppfattning. På senaste kommunstyrelsen lämnande Moderaterna in ett ledamotsinitiativ […]

En mer levande skärgårdskommun

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun, stora delar av kommunen är omringat av vatten och en stor attraktionskraft är just våra blå och gröna värden. Båtlivet är en viktig del i en skärgårdskommun och Moderaternas vision är att vi vill bidra till en mer levande skärgård. Våra båtklubbar ska ha rimliga villkor och avgifter. Många båtklubbar […]