En mer levande skärgårdskommun

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun, stora delar av kommunen är omringat av vatten och en stor attraktionskraft är just våra blå och gröna värden.

Båtlivet är en viktig del i en skärgårdskommun och Moderaternas vision är att vi vill bidra till en mer levande skärgård. Våra båtklubbar ska ha rimliga villkor och avgifter. Många båtklubbar har även kö för att få en båtplats och vi behöver möjliggöra fler platser. Som kommun behöver vi självklart ha ett gott samarbete med våra båtklubbar.

År 2017 fattade dåvarande kommunstyrelse ett beslut om höjda arrendeavgifter för båtklubbarna. Detta slog väldigt fel och vi behöver därför revidera beslutet samtidigt som kommunen förhandlar fram ett nytt normalavtal i samverkan med Tyresös Båtråd.

Vi behöver också ha mer havsnära service för att tillgängliggöra skärgården för fler Tyresöbor.

  • Möjliggör för en restaurang vid Strandbadet
  • Öka antalet båtplatser
  • Rena badplatser och friska sjöar och hav
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut