Tyresös bilägare ska inte straffas

De flesta som kör bil i Tyresö märker att något har hänt de senaste åren. Vägar och gator underhålls inte som förr och framkomligheten blir allt sämre. Stora genomfartsvägar förses med farthinder, eller krymper till hälften för att ge plats åt nya överdimensionerade cykelbanor. Antalet parkerings- platser minskar och i en del områden är det […]