Tyresös bilägare ska inte straffas

De flesta som kör bil i Tyresö märker att något har hänt de senaste åren. Vägar och gator underhålls inte som förr och framkomligheten blir allt sämre. Stora genomfartsvägar förses med farthinder, eller krymper till hälften för att ge plats åt nya överdimensionerade cykelbanor. Antalet parkerings- platser minskar och i en del områden är det nära nog omöjligt att äga bil.

Idag har långt ifrån alla råd att köpa en elbil och i kommunen finns det dåliga möjligheter till laddning. För att underlätta för fler att ställa om behövs åtgärder på nationell nivå och Tyresö kommun behöver möjliggöra för att bygga ut laddinfrastrukturen.

– Kollektivtrafik och god framkomlighet för fotgängare och cyklister är viktigt för att minska miljöbelastningen. Men att Tyresö ska bli som Stockholms innerstad är inte den utveckling vi vill se. Tyresöborna behöver få ihop sitt dagliga liv. Vi ska kunna ta oss till arbetet, handla mat, skjutsa barnen till hockeyträningen eller besöka våra föräldrar på äldreboendet och i stora delar av vår kommun är bilen det enda rimliga färdmedlet, säger Anki Svensson (M) oppositionsråd.

De politiker inom Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna som styr Tyresö sedan 2018 har en medveten strategi att försöka få bort bilen från våra gator. Det innebär att gångtrafikanter och cyklister prioriteras högst, sedan kollektiv- trafik, nyttotrafik och allra sist biltrafik.  

– Moderaternas miljöpolitik fokuserar på att få ner utsläppen, och att skapa goda förutsättningar för alla trafikslag. Vi stödjer forskningen och teknikutvecklingen går snabbt framåt. Vi vill fortsätta att sänka bensinskatten och ta bort den överbeskattning på bensin och diesel som den rödgröna regeringen har infört. Vi värnar om människors rätt att själva välja hur de ska leva sina liv och i Tyresö kan vi inte planera bort bilen, säger Anki Svensson (M) oppositionsråd.  

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut