Nej till en bro mellan Fornudden och Skogås!

S, MP och L som styr kommunen har klubbat igenom att en förstudie ska genomföras gällande en bro över Drevviken. Vi Moderater förstår inte syftet. Beslutet motiveras med att fler ska arbetspendla med cykel till pendeltågsstationen i Skogås för att sedan resa vidare med tåg. Att många Tyresöbor skulle välja detta sätt att pendla har […]