Nej till en bro mellan Fornudden och Skogås!

S, MP och L som styr kommunen har klubbat igenom att en förstudie ska genomföras gällande en bro över Drevviken. Vi Moderater förstår inte syftet. Beslutet motiveras med att fler ska arbetspendla med cykel till pendeltågsstationen i Skogås för att sedan resa vidare med tåg. Att många Tyresöbor skulle välja detta sätt att pendla har vi svårt att se, eftersom man knappast kommer att tjäna någon tid. Vi tror att man även fortsättningsvis kommer ta bussen mot stan eller Haninge.

Bron kommer dessutom kosta stora summor av Tyresöbornas skattepengar som vi Moderater hellre satsar på skolan, äldre och omsorg. Bara utredningen beräknas kosta flera hundra tusen och i dagsläget vet man inte exakt var bron ska byggas. Kommunen kan även ta sig rätten att tvinga till sig Tyresöbors tomter, ett så kallat markintrång, för att möjliggöra bron. Moderaterna kommer alltid försvara äganderätten. Vi vill bevara Drevvikens vackra miljö.

Bron i media
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut