Styret (S, MP och L) biföll inte vår motion om språkkrav inom äldreomsorgen i Tyresö!

Vi Moderater tycker att grundläggande språkförståelse måste finnas hos personal för att kunna tillgodogöra sig utbildning, riktlinjer och rutiner för verksamheten, detta har blivit väldigt tydligt under pågående pandemi. Att kunna förstå varandra är grundläggande i alla arbeten. Särskilt viktigt blir det dock i vård- och omsorgsverksamhet. För att en person ska kunna få en […]