Konceptförskolan Vattenhjulet är nu invigd

Ibland tar politiska beslut lång tid att genomföra. Redan under förra mandatperioden klubbades projektet igenom av Moderaterna och nu är kommunens första konceptförskola färdigbyggd. Moderna lokaler som är anpassade för massor av lek! Förskolan är byggd för små barngrupper max 12-15 barn i varje grupp. Höga krav är ställda på ljuddämpande åtgärder, god ventilation och […]