Interpellation till Anita Mattson (S) kommunstyrelsens ordförande

Hur löser vi insynen för Tyresöborna i våra politiskt fattade beslut? Nu har det gått 21 månader sedan det blev maktskifte i Tyresö och minoritetsstyret ”Tillsammans för Tyresö” med socialdemokraterna i spetsen tog över ansvaret att styra Tyresö kommun. Att styra en kommun är ett ansvar som vilar på väljarnas förtroende, inget annat. Det är […]