Interpellation till Anita Mattson (S) kommunstyrelsens ordförande

Hur löser vi insynen för Tyresöborna i våra politiskt fattade beslut?

Nu har det gått 21 månader sedan det blev maktskifte i Tyresö och minoritetsstyret ”Tillsammans för Tyresö” med socialdemokraterna i spetsen tog över ansvaret att styra Tyresö kommun. Att styra en kommun är ett ansvar som vilar på väljarnas förtroende, inget annat. Det är utifrån väljarnas förtroende partierna får sitt mandat.

Efter valet 2018 valde ett av de tidigare allianspartierna, Liberalerna, att istället bilda en allians tillsammans med Socialdemokrater och Miljöpartiet. Detta efter ett 20 årigt samarbete som för det mesta fungerat väldigt bra. Tillsammans har vi uppnått fantastiska resultat i våra verksamheter, kvittot på detta är nöjda innevånare och bra resultat i våra skolor bara för att nämna några saker.

Nu styr ”Tillsammans för Tyresö”, S, L och MP som tillsammans har 21 mandat här i fullmäktige. Ni behöver därför få med er minst ett annat parti för att få till en majoritet för era förslag. Hittills har detta inte varit några problem då Vänsterpartiet alltid stöttar upp er ifall fullmäktige inte är eniga. På senaste fullmäktigesammanträdet fick vi också detta bekräftat från Vänsterpartiet i talarstolen, de kommer fortsätta förhandla med minoritetsstyret.

Tyvärr upplever många av oss politiker i opposition att processerna kring beslutsfattandet har förändrats på ett negativt sätt. Istället för att ”Tillsammans för Tyresö” skriver ordförandeutlåtanden som tydligt förklarar, inte bara för oppositionen, utan även för Tyresöborna varför man väljer att lägga fram ett förslag till beslut. Utifrån förslaget till beslut samlar man en majoritet för sitt beslut, eller emot, inget konstigt alls. Det är så demokratin fungerar.

Nu upplever vi att en helt annan ordning införts, när oppositionen har en avvikande mening så ifrågasätts detta vilket är mycket märkligt. Att opposition och de styrande inte är eniga är ju inte någon nyhet, det ligger ju i sakens natur. Det vi reagerar mot är att de styrande ofta väljer att skriva särskilda yttrande kring sina egna förslag till beslut istället för att tydliggöra inställningen i ett ordförandeutlåtande. I dessa yttranden väljer man dessutom att recensera oppositionens inställning, i synnerhet moderaternas. Känns lite märkligt, vi kommer självklart alltid jobba för att få genomslag för vår politik, det är vår uppgift.

Utöver detta är det endast ordförande i respektive nämnd eller utskott som har makten att tillåta eller neka särskilda yttranden men har även makten att välja att inte ta emot dessa om innehållet inte passar. Vem kan välja om styrets beskrivning inte passar? Ingen annan än ordförande. Det enda vi skulle kunna göra i detta läge är att vägra justera protokollet. Låt oss inte låta det gå så långt.

Min fråga blir därför, inte bara till kommunstyrelsens ordförande utan även till övriga partier som ingår i Tyresös nuvarande styre. Kan vi inte övergå till en mer ”normal” ordning där syftet med särskilda yttranden är att oppositionen ges tillfälle att motivera sin syn på förslaget och inte ett tillfälle för de styrande att recensera oppositionens politik. De styrande kan ju genom att vara tydliga i sitt förslag till beslut med ett ordförandeutlåtande redan i kallelsen.

Att recensera partiernas politik får vi lov att överlåta till väljarna i nästa val, det är grundpelaren i vår demokrati.

Anki Svensson (M)
Oppositionsråd

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut