Bygg inte i Amaryllisparken!

Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Moderaterna har omvärderat sin tidigare bostadspolitik och har bytt ledarskap. Tyresö har en begränsad yta att bygga på och en stor del av attraktionskraften ligger i våra gröna och blå värden, det får […]

Moderaterna säger nej till att bygga Apelvägen men ja till att bygga ”Bo Aktivt” när ett tredje körfält på Tyresövägen är på plats!

Som vi tidigare har framfört har Moderaterna i Tyresö ändrat inställning och vill balansera byggtakten i Tyresö. Efter valet är vi en ny moderat fullmäktigegrupp som tillsammans har kommit fram till denna inriktning. Detaljplanen Apelvägen är upphävd efter överklagan och Moderaterna vill inte längre bygga 170 lägenheter där 70% ska vara hyresrätter. Vi vill istället spara […]