S ljuger om Moderaternas ställningstagande gällande ett nytt äldreboende som ska drivas i kommunal regi

Ett utskick till utvalda Tyresöbor har i dagarna anlänt i brevlådan. Självaste tidigare statsministern Ingvar Carlsson (S) har signerat brevet. Där påstår Socialdemokraterna att Moderaterna i Tyresö är emot inriktningsbeslutet att undersöka möjligheten att bygga ett kommunalt centrumnära äldreboende, det stämmer inte.

Vi kan bevisa det enligt följande protokoll från kommunstyrelsen i juni. Kvällen innan äldre- och omsorgsnämnden hade sitt möte kom handlingarna rörande detta ärende och oppositionen fick inte en chans att sätta sig in i ärendet. Inte heller förankra det i Moderaternas kommunfullmäktigegrupp, där beslut hanteras. I nämnden yrkade Moderaterna på en återremiss i första hand och i andra hand avslag. Samma ärende kom sedan till kommunstyrelsen där Moderaterna yrkade bifall till förslaget.

Att medvetet vilseleda och sprida information som inte stämmer, samt hanteringen av ärendet, bevisar Socialdemokraternas oförmåga att styra Tyresö kommun. Att Ingvar Carlsson, som vi tidigare har uppfattat varit en person med hög integritet, sänker sig till denna nivå gör oss ledsna.

Historiken kring Björkbacken

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut