Nej till utökad masshantering i Tyresö strand

Nej till utökad masshantering i Tyresö strand Hur vi ska hantera de byggmassor som skapas och används vid utbyggnaden av vatten och avlopp i Östra Tyresö är en aktuell fråga. Det handlar om både miljö för de närboende och om ekonomi. Vi moderater är beredda att ta vårt ansvar och medverka till en konstruktiv lösning. […]