Nej till utökad masshantering i Tyresö strand

Hur vi ska hantera de byggmassor som skapas och används vid utbyggnaden av vatten och avlopp i Östra Tyresö är en aktuell fråga. Det handlar om både miljö för de närboende och om ekonomi. Vi moderater är beredda att ta vårt ansvar och medverka till en konstruktiv lösning. Det enda vi inte är beredda att kompromissa om, är förslaget att utvidga nuvarande område i Tyresö Strand.

Vi har upprepade gånger föreslagit andra lösningar som exempelvis att sälja en del av massorna till lokala entreprenörer eller att nyttja platser i någon av våra grannkommuner. Eller en kombination av flera olika lösningar. Tyvärr vill inte styret, S, L och Mp, släppa sitt förslag att bygga ut i Tyresö Strand. Men man är inte heller beredda att fatta ett beslut om utbyggnad, fast det finns en majoritet för detta i kommunstyrelsen med hjälp av V. En synnerligen märklig inställning. Antingen driver man igenom sin politik eller så är man uppriktigt intresserad av en bredare lösning, men det senare innebär också att visa en kompromissvilja. Någon sådan har vi ännu inte sett röken av!

På senaste mötet i kommunstyrelsen röstade man t.o.m. nej till sitt eget (!) förslag att utvidga området i Strand. Det är uppenbart att smekmånaden för det nya styret är över. Att utsätta de boende i Tyresö Strand för mer olägenheter genom att bygga ut nuvarande plats för masshantering är inget vi kommer att bidra till. De boende har med råge tagit sitt ansvar för både miljö och ekonomi. Vi vill att kommunen tar ett omtag om frågan och öppnar upp för nya, kreativa lösningar där vårt enda krav är att utbyggnaden av masshanteringsplatsen i Strand inte genomförs.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut