Trafik & framkomlighet

Vi behöver underlätta livspusslet

Oavsett om du cyklar eller åker bil till ditt arbete behöver framkomligheten förbättras i Tyresö. Vissa vägar styr vi inte över själva utan det gör regionerna. Exempel på dessa vägar är Gudöbroleden och delar av Tyresövägen. Kommunalt kan vi inte heller påverka kollektivtrafiken men Moderaterna i Tyresö verkar för att ständiga förbättringar sker för just vår kommun. Läs nedan vad vi vill förbättra:

  • Bygg det tredje körfältet reversibelt för ALL trafik på Tyresövägen omgående. Styret vill endast att det ska bli en bussfil och det kommer inte avlasta Tyresövägen som det var tänkt.
  • Tillsammans med Trafikverket förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden med nya rondeller vid Sofieberg och Skogsängsvägen samt korsningen vid Skrubba Malmväg i Stockholm.
  • Öka trafiksäkerhet längs Bollmoravägen med nya rondeller och bättre korsningar.
  • Förlänga Bollmoravägen till Gudöbroleden genom Skrubba.
  • Skapa bättre möjlighet till infartsparkering.
  • Satsa på ett Väglyft med förbättrat vägunderhåll i alla delar av Tyresö till glädje för alla oavsett om vi åker bil, buss eller använder gång- & cykelbanor.
  • Säkra skolvägar.
  • Skapa bättre laddmöjligheter för elfordon.
  • Jobba hårt för en smidig busstrafik så att linjer från Tyresö fortsätter vidare från Gullmarsplan till centrala Stockholm hela dygnet alla dagar i veckan.
  • Få tätare turer. Tyresöborna ska inte behöva stå på bussen på väg till Stockholm.