Trafik & framkomlighet

Vi behöver underlätta livspusslet

Oavsett om du cyklar eller åker bil till ditt arbete behöver framkomligheten förbättras i Tyresö. Vissa vägar styr vi inte över själva utan det gör regionen (fd landstinget). Exempel på dessa vägar är Gudöbroleden och delar av Tyresövägen. Kommunalt kan vi inte heller påverka kollektivtrafiken men Moderaterna i Tyresö verkar för att ständiga förbättringar sker för just vår kommun.

• Öka framkomligheten på Tyresövägen
• Tillsammans med Trafikverket förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden
• Öka trafiksäkerhet längs Bollmoravägen med nya rondeller och bättre korsningar
• Satsa på ett Väglyft med förbättrat vägunderhåll i alla delar av Tyresö till glädje för alla oavsett om vi åker bil, buss eller använder gång- & cykelbanor
• Vi ska ha säkra skolvägar
• Skapa bättre laddmöjligheter för elfordon

Bygg ut Tyresövägen för att minska köerna.