Kultur & Fritid

Bättre stöd till Tyresös föreningar

Vi vill främja din aktiva fritid oavsett om du föredrar kultur, idrott eller friluftsliv. Närheten till orörda skogar och den vackra skärgården ger fantastiska möjligheter till friluftsliv. Genom stöd till föreningarna kan Tyresö erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Du ges då möjligheten att hitta den sport eller fritidssysselsättning som passar dig bäst.

• Vi vill ha Profilfritids i varje kommundel
• Öka utbudet av aktiviteter för funktionsnedsatta barn och ungdomar
• Föreningar som har verksamhet för barn och unga ska nyttja kommunala anläggningar utan kostnad
• Värna vår populära Kulturskola
• Vi vill ha fler konstgräsplaner i Tyresö
• Värna våra båtklubbar samt verka för fler båtplatser

 

Med profilfritids skapar kommunen en större valfrihet för familjerna att välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån sina egna intressen som exempelvis fotboll.