Kultur & Fritid

Levande kultur och fritid ger livskvalitet

När Tyresö växer är det viktigt att utbudet och möjligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter följer med. Vi vill möjliggöra för kulturen och idrotten att växa, både genom egna arrangemang och investeringar men även genom att aktivt stödja föreningslivet.

Närheten till orörda skogar och den vackra skärgården ger fantastiska möjligheter till friluftsliv. Idag är Tyresö en av Sveriges mest naturskyddade kommuner. Mer än en tredjedel av Tyresö är skyddat som nationalpark eller naturreservat.

Vi vill satsa på båtlivet och tillgängliggöra skärgården med fler båtplatser och havsnära service. Tyresös blå värden borde fler kunna ta del av på olika sätt.

Vi vill att Albyområdet ska vara ett nav för det rörliga friluftslivet och en samlingsplats för hela familjen. Vi fortsätter att utveckla Alby enligt programmet ”Attraktiva Alby”.

I vårt Tyresö vill vi fortsätta satsa ännu mer på barn och ungdomar inte bara i de stora lagidrotterna utan också de mer nischade idrotterna. Det gör vi genom att verka för en multiidrottshall i Norra Skrubba vid motorvägen. Här ser vi stora möjligheter att samarbeta med näringsliv, grannkommuner och idrottsförbund.

Nolltaxa för barn och ungdomar ska finnas kvar, vilket innebär att de kan nyttja kommunala anläggningar utan kostnad. Funktionsnedsatta barn och ungdomar kommer fortsatt vara en högt prioriterad grupp. Vi vill fortsätta stimulera utvecklingsprojekt som ökar utbudet av aktiviteter för denna grupp.

Det nya Tyresö Centrum som växer fram ska sjuda av aktiviteter för alla åldrar. Ett kulturcentrum med biograf, bibliotek och samlingslokaler i ett centralt läge som är en naturlig samlingspunkt är något vi strävar efter att förverkliga.