Hållbarhet & miljö

Ett hållbart Tyresö

Tyresö behöver en långsiktig miljöpolitik. Hållbarhet handlar om att eftersträva balans mellan
miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Ensidigt fokus på endera av dessa tre delar riskerar
att skapa problem på både kort och lång sikt. Moderaterna ska därför värna om och arbeta för stärkt miljöhänsyn på ett sätt som samtidigt säkerställer att det gör skillnad på riktigt.

Bland våra viktigaste miljöåtgärder finns det omfattande arbetet med att bygga ut vatten och avlopp i Östra Tyresö. Vi vill ge fler hushåll i Tyresö möjlighet till matavfallsinsamling och återvinning, det ska vara lätt att göra rätt.

Vi bidrar till en bättre miljö genom att underlätta för kollektivtrafiken och förbättrad infrastruktur för gång- och cykel och framkomlighet på vägnätet. Vi jobbar för att bygga ut fler laddmöjligheter för elfordon.

Tyresös översiktsplan är den första i Sverige som i sin helhet utgår från FN:s Globala mål för hållbar utveckling. I stadsplaneringen ställer vi miljökrav kring byggmaterial, grön design, energieffektivitet, bilpool m.m.

Vi Moderater har under vår tid vid styret underlättat energiomställning genom att ta bort kravet på bygglov för solceller på taket för en och tvåfamiljshus. Vi ställer skarpa krav på den kommunala organisationen att välja miljövänliga alternativ. Vi minskar transporter, spar pengar och miljö genom samordnade varutransporter.

Tyresö kommun kan och ska vara en föregångare på miljöområdet.

• Fler hushåll i Tyresö ska få möjligheten att sortera hemma. Matavfallsinsamling och
återvinning på sin tomt ska kunna väljas, det ska vara lätt att göra rätt
• Samhällsbyggnadsplaneringen behöver framöver ta hänsyn till ökat antal elfordon
och olika laddningsmöjligheter ska möjliggöras
• Kommunen ska fortsätta att välja miljövänliga alternativ och samordna transporter för att
spara pengar och miljö
• Fler av kommunens fastigheter ska förses med solpaneler
• FN:s Globala mål för hållbar utveckling ska följas
• När kommunen bygger nytt ska vi ta  hänsyn till hållbara material
• Kommunens miljöövervakning ska fortsätta
• Områden med särskilda natur- och/eller rekreationsvärden ska värnas
• Vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar och hav ska förbättras
• Konstgräsplaner med mikroplaster som kan skada vår natur ska fasas ut och bättre
alternativ ska satsas på i framtiden
• Förskolor och skolor ska vara kemikaliesmarta

 

Fler hushåll i Tyresö ska få möjligheten att sortera hemma. Matavfallsinsamling och
återvinning på sin tomt ska kunna väljas, det ska vara lätt att göra rätt.

Tyresös förskolor och skolor ska vara kemikaliesmarta