Hållbarhet & miljö

Miljö

Vi står för genomtänkt, seriös och hållbar miljöpolitik. Bland våra viktigaste miljöåtgärder finns det omfattande arbetet med att bygga ut vatten och avlopp i Östra Tyresö. Vi vill ge fler hushåll i Tyresö möjlighet till matavfallsinsamling och återvinning, det ska vara lätt att göra rätt.

Vi bidrar till en bättre miljö genom att underlätta för kollektivtrafiken och förbättrad infrastruktur för gång- och cykel och framkomlighet på vägnätet. Vi jobbar för att bygga ut fler laddmöjligheter för elfordon.

Tyresös översiktsplan är den första i Sverige som i sin helhet utgår från FN:s Globala mål för hållbar utveckling. I stadsplaneringen ställer vi miljökrav kring byggmaterial, grön design, energieffektivitet, bilpool m.m.

Vi Moderater har under vår tid vid styret underlättat energiomställning genom att ta bort kravet på bygglov för solceller på taket för en och tvåfamiljshus.Vi ställer skarpa krav på den kommunala organisationen att välja miljövänliga alternativ. Vi minskar transporter, spar pengar och miljö genom samordnade varutransporter. Tyresö kommun kan och ska vara en föregångare på miljöområdet.