Gymnasium & vuxenutbildning

Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har ett brett utbud av yrkesutbildningar. Vi erbjuder yrkesförberedande
program, yrkesintroduktion i grupp, Second Chance School, gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Moderaternas tycker att det är viktigt att ha en tydlig koppling mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen för att snabbare få elever i mål och in på arbetsmarknaden.

C3L

På C3L (Centrum för livslångt lärande, vuxenutbildning) i Tyresö ska valfrihet och kvalitet stå i centrum för våra elever och vi anordnar vuxenutbildning inom många områden och på olika nivåer.

Moderaterna fokuserar på kunskapsresultat och utbildningarna ska ha hög kvalité. Du ska självklart känna dig trygg i din skolmiljö.

Det viktigaste är att alla som arbetar i skolan jobbar mot samma mål – våra elevers goda resultat. Ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att alla elever får det stöd de behöver vare sig de riskerar halka efter eller behöver extra utmaningar.