Ekonomi & skatt

Ordning och reda i ekonomin

Som Tyresöbo kan du känna dig trygg i att Moderaterna är ett parti för ordning och reda i ekonomin. Moderaterna lovar inte allt till alla och vågar prioritera välfärdens kärna. På så sätt kan vi utveckla verksamheten och hålla hög kvalitet i det vi gör. Vi kommer att värna om dina skattepengar och alltid sträva efter att få ut mesta möjliga ur varje skattekrona. Efter valet 2018 höjde det nuvarande styret (S, MP och L) skatten med 45 öre. Skatten i Tyresö ska sänkas och vara så låg som möjligt utan att tappa viktig kvalité.

Den totala kommunala skattesatsen består av tre obligatoriska delar: Kommunalskatt till kommunen, skatt till landstinget och en begravningsavgift. Begravningsavgiften betalas till Svenska kyrkan av alla som är bokförda i Sverige. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift, som varierar mellan de olika församlingarna. Andra registrerade trossamfund kan också ta in sin medlemsavgift via skattsedeln. 

Kommunalskatten finansierar stora delar av kommunens olika verksamheter, till exempel skolor, bibliotek och äldreboenden. Varje år tar kommunfullmäktige beslut om hur hög skatten till kommunen ska vara.

Beloppen nedan anger antalet kronor per intjänad hundralapp. Till exempel är kommunalskatten i Tyresö kommun 19,95 kronor per intjänad hundralapp 2020. När Moderaterna lämnade styret var kommunalskatten 19.50 kronor per intjänas hundralapp.