Välkommen till digital medlemsträff

Du som är medlem är varmt välkommen till medlemsmöte hos Moderaterna i Stockholms län. Förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län tillika riksdagsledamot Kjell Jansson och finansregionråd Irene Svenonius kommer delta på mötet och tala om hur de arbetar inom sina respektive förtroendeuppdrag. Ni kommer även få en bred inblick hur Moderaterna i Stockholms läns medlemsorganisation […]