Skrämmande siffror visar att Tyresös elever toppar brottstatistiken i Stockholm län

Stockholmsenkäten 2020 utförs av länsstyrelsen för att kartlägga allt från skolk till kriminalitet. Nedan kan ni läsa ett utdrag och helheten går att ladda ner på länken längst ner.

 • Elever som burit vapen de senaste 12 månaderna:
  Tyresö och Nykvarn enskilt högst procentvärde i Stockholms län (pojkar)

 • Elever som med avsikt slagit någon så de tror/vet att han/hon behövde
  sjukvård de senaste 12 månaderna: Tyresö enskilt högst procentvärde i Stockholms län (pojkar)

 • Elever som snattat de senaste 12 månaderna: Tyresö och Värmdö enskilt högst procentvärde i Stockholms län (pojkar)

 • Elever som stulit en cykel de senaste 12 månaderna: Tyresö enskilt högst procentvärde i Stockholms län (pojkar)

 • Elever som klottrat/gjort olaglig graffiti de senaste 12 månaderna: Tyresö enskilt högst procentvärde i Stockholms län (pojkar)

 

Moderaterna har lämnat in en motion om att kartlägga kommunens brottsförebyggande arbete och enkäten visar tydligt att den motionen ligger helt rätt i tiden. Vi behöver ha en förändring nu!

 

SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN:

 • Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-och skyddsfaktorer

 • Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över tid

 • Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden

 • Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för förebyggande insatser

 • Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet

 

Temarapport: Brott och utsatthet för brott
Grundskolan årskurs 9

 

HÄR KAN DU SJÄLV LADDA NER RAPPORTEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN:
Länk

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på whatsapp
WhatsApp
Dela på print
Skriv ut