Sänk byggtakten i Tyresö

Tyresö har växtvärk. Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Moderaterna har omvärderat sin tidigare bostadspolitik och bytt ledarskap.

Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet.

Framkomligheten och trafiksystemet måste även hänga med i utvecklingen. Vi ska värna om Tyresös gröna och blå värden och vara bidragande till en mer levande skärgård!

  • Halvera bostadsmålet och planera för fler små- och radhusområden.
  • Värna om och förtäta inte med höghus i villaområdena.
  • Förbättra framkomligheten för alla trafikslag, även bilen.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut