Torbjörn Skarin

Analytiker

Jag driver sedan 2007 ett företag och genomför utvärderingar och analyser av hur projekt och verksamheter fungerar inom offentlig sektor. Framför allt så gör jag analyser av arbetskraftsförsörjning, utbildning och näringslivsutveckling på kommunal och regional nivå. Mitt arbete har gett mig en ökad förståelse för vad samhället behöver, och vilka utmaningar som vi står inför. Jag tror att människor har både förmågan och viljan att göra egna val när det gäller användandet av olika samhällstjänster. För att samhället skall kunna fungera behöver samhällets produktion av tjänster vara modern, effektiv och ha en hög kvalitet.

Jag har varit aktiv i Moderaterna sedan 2017, och suttit i flera politiska nämnder i kommunen. Jag är ledamot i kommunfullmäktige och under 2022 så är jag 2:e vice ordförande för Äldre- och omsorgsnämnden, och ansvarar där som gruppledare för dessa frågor i Tyresö.

Genom en röst på mig så röstar du för ett samhälle som hela tiden utvecklas och förbättras, detta inkluderar de kommunala verksamheterna som skola, äldreomsorg och lokala vägar/infrastruktur. Vi behöver jämföra oss med andra Stockholmskommuner som ligger i framkant och utmana dessa kommuner om förstaplatsen som den bästa miljön för både människor och företag.

Facebooksida

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Barn & utbildningsnämnden
Kandidat till kommunfullmäktige 2018