Mikael Onegård

Politisk sekreterare

Arbetar sedan 2010 som politisk sekreterare för Moderaterna. Är utöver detta också engagerad ideellt i demokrati- och byggnadsfrågor i kommunen. Jag tror på den enskilda människan. Jag jobbar mycket med hur kommunen kan bli bättre på att möta de krav som medborgarna ställer på kommunen och dess service – ett Tyresö som är till för Tyresöborna och där det är lätt att vara Tyresöbo. Är oerhört stolt Tyresöbo och har bott här hela mitt liv. Min familj, på mammas sida, flyttade till Tyresö redan på 1920-talet.

E-post: mikael.onegard@tyreso.se

Facebooksida

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
– Kommunledningsutskottet
– Stadsbyggnadsutskottet
– Hållbarhetsutskottet
Byggnadsnämnden