Mats Fält

Konsult

Jag vill fortsätta att bidra till utvecklingen av den moderata politiken i Tyresö. Vi har kommit långt men mycket finns kvar att göra. Vi måste arbeta vidare med att kombinera trygghet och valfrihet inom vård och utbildning. Ökad valfrihet och ett större inslag av privata företag inom välfärd och skola ger bättre kvalitet och bidrar till att hålla kostnaderna under kontroll. Välfärd får kosta men varje utgift måste granskas. Tyresös höga skatt är ett problem när vi konkurrerar med andra kommuner om invånare och företag. Balansen mellan byggande och naturvärden är en svår fråga som måste hanteras varsamt. Här saknas enkla svar och en levande dialog med invånarna är mycket viktig. Tyresö ska vara en kommun med god ekonomi, lägre skatt och hög standard på välfärd och skola. Det hindrar inte att vi också kan satsa nytt på fritid och kultur. Det kräver att vi fortsätter att arbeta med nya lösningar och ett nära samarbete med föreningsliv och företag.

Facebooksida

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
– Stadsbyggnadsutskottet
Beredningen för medborgardialog och integration