Klas Torstensson

Ingenjör

Ingenjör med ekonomiskt sinne. Har etablerat familj i Tyresö sedan drygt 2 år tillbaka. Kände att det nu var dags att återuppta ta den politiska ådra från min ungdom. Då det är nu med barn och hus etc som man vill vara med och påverka där man lever. Anser även att det behövs mer ingenjörer i politiken som kanske kan se på saker och ting med lite andra ögon samt att jag anser mig bra på att sätta mig in i andras åsikter/synpunkter vilket jag tror underlättar för att hitta en gemensam lösning. Framförallt skulle jag vilja vara med och påverka så att utvecklingen av V/A, vägar och byggnationer sker på ett klokt, effektivt och ekonomiskt sätt i Tyresö generellt och i Östra Tyresö i synnerhet.

Facebooksida

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden