Fredrik Bergkuist

Försäljningschef

Jag heter Fredrik Bergkuist, är 33 år och arbetar till vardags som försäljningschef.
Omställningen till ett mer miljövänligt samhälle är enligt mig vår tids största utmaning. Därför är det också en hjärtefråga som jag kommer att driva om jag får ditt förtroende.
I ett samhälle där det satsas på jobb genom grönt företagande och entreprenörskap skapas en hållbar tillväxt för framtiden.
Jag vill vara en del av denna utveckling och med din hjälp vet jag att det både går att påverka och förändra. Tillsammans är det möjligt!

E-post: fredrik.bergkuist@tyreso.se

Facebooksida

Uppdrag

Gruppledare Moderata kommunfullmäktigegruppen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
– Kommunledningsutskottet
– Hållbarhetsutskottet