Björn Andersson

Pensionär, fd VD fastighetsbolag

Min första kontakt med Tyresö kom genom båtlivet då jag blev medlem i en av de större båtklubbarna, TBS.

Efter också ha arbetat som VD gör Tybo i ca 10 år fick jag en bra inblick i kommunen och dess verksamhet. En kommun med fantastiska förutsättningar inte minst det gröna och det blå.

2011 blev jag Tyresöbo och har nu åter engagerat mig politiskt, med ett särskilt intresse för stadsbyggnad. Jag vill verka för ett rimligt bostadsbyggande men framförallt att det ska bli vackra stadsmiljöer i Tyresö. Lyckas man med det kommer trygghet, renhet mm av sig självt.

Jag anser också att man ska ta till vara på varje människas egen inre kraft. Med rätt stöd och incitament förmår vi mer än vad vi tror.

Det är viktigt att fundera över hur vi använder varje skattekrona. Ingen ska behöva betala mer skatt än nödvändigt och i Tyresö finns det förutsättningar till en rimlig skattesats. En skattesats utan att ge avkall på attraktiviteten och service till medborgarna.

Facebooksida

Uppdrag

Revisor Kommunfullmäktige