Nyhetsbrev Juni

Vänner!

Sommaren är äntlig här och jag tror att många av oss nu äntligen kan se lite mer ljust på framtiden efter ett minst sagt annorlunda år bakom oss. Vaccinationerna pågår för fullt vilket ger hopp. För vem ser inte fram emot att kunna umgås mer med familj och vänner?

Socialdemokrater lyfter nu förslaget om en återinförd fastighetsskatt
Återinförd fastighetsskatt lyfts nu fram från socialdemokrater runt om i landet. Stockholm Stad och de tunga S-distrikten i Göteborg och Malmö är drivande. Det nygamla förslaget till fastighetsskatt, som också är tänkt att omfatta bostadsrätter, skulle chockhöja boendekostnaderna för landets småhusägare och bostadsrättshavare.

Fastighetsskatten har provats förut och drivit människor ur sina hem. Moderaterna tycker inte att du som bostadsägare ska behöva ta notan för att vissa politiker inte klarar av att hålla i pengarna. För en genomsnittlig villa i Tyresö blir ökningen av skatten 34 976 kr per år! Det är en stor förändring i en familjs privatekonomi och det förslaget måste förpassas till papperskorgen.


Budgetbeslutet är framskjutet till hösten och Apelvägens detaljplan nu avgjord.
Den 16 juni hade kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för terminen. I vanliga fall ska vi på junimötet anta kommunens budget för kommande år. Men precis som föregående år kommer budgetbeslutet skjutas fram till oktober. Orsaken till detta är att det är svårt att prognostisera kommunens skatteintäkter under pågående pandemi.

Under fullmäktiges sammanträde stod även Apelvägens detaljplan återigen på dagordningen. Efter många turer och efter ett beklagligt politiskt spel av Socialdemokraterna slutade det med att detaljplanen avslogs i sin helhet. Vi Moderater har lyssnat på Tyresöborna och byggtakten har varit för hög de senaste åren, det vill vi ändra på. Exploateringsgraden vid Apelvägen var just för hög och utöver det har inga åtgärder beslutats för att förbättra framkomligheten på Tyresövägen eller öka antalet skolplatser i Östra Tyresö. Socialdemokraterna krossade dess värre seniorernas dröm om ett nytt innovativt boende och det beklagar vi. Man kunde ha gjort detta till verklighet om viljan hade funnits.


Båtlivet i Tyresö
Tyresö har ett rikt förenings- och friluftsliv, det är vi stolta över. Som en skärgårdskommun borde vi också värna båtlivet. Vi har endast ideella båtklubbar i Tyresö, inga marinor som drivs som företag. Båtklubbarna genomför också en rad aktiviteter även för våra unga, det är helt orimligt att vi som kommun inte kan ha ett gott samarbete med båtklubbarna, som man har med andra föreningar, det känns faktiskt riktigt uselt.

Över ett år har det tagit styret (S, MP och L) att svara på vår motion gällande villkoren för våra båtklubbar och det är beklagligt. Vi moderater har efter denna långa behandling kommit fram till att vi är beredda att fatta det beslut som båtrådet föreslår, gällande avgifterna. De ska självklart bli behandlade som alla andra föreningar i kommunen.

Det är politikerna som fattar beslut om taxor och avgifter men här har S, L och MP backat. Vi fattade beslutet i den tidigare kommunstyrelsen och har sedan dess sett konsekvenserna av vårt beslut, det blev inte bra. Då måste man som politiker inse att man gjort fel, göra om och göra rätt.


Att styra i minoritet
Efter valet 2018 har vi ett minoritetsstyre i Tyresö. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna samlar totalt 23 mandat av fullmäktiges 51. Det innebär att de måste ha stöd av något annat parti för att få igenom sina beslut. I Tyresö har man Vänsterpartiet som stöd och tillsammans får de majoritet i fullmäktige med ett mandat. Det är minst sagt svajigt mellan varven.

I måndags fick vi ett kvitto, på det faktum, att Vänsterpartiet på riksplanet är trötta på att vara ”dörrmatta” åt samarbetsregeringen. Vi får väl se när vi kommer dit i Tyresöpolitiken.

Det talas om en ny ”midsommarkris”. Denna gång en högst mild variant än den som skedde 1941. För det är ingen politisk kris i Sverige det är en politisk kris för Socialdemokraterna. Vi Moderater är beredda att ta över om rätt förutsättningar finns. Blir det ett extraval så kavlar vi upp ärmarna. Ha nu ett härligt midsommarfirande med sill, god dryck och dans runt stången men tänk på att vara fortsatt rädda om er.

Trevlig sommar!
 


Anki Svensson (M)
Oppositionsråd

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut